New Book: เสรีนิยมยืนขึ้น

หนังสือเล่มใหม่ของผมมีชื่อว่า “เสรีนิยมยืนขึ้น” ตอนนี้อยู่ที่โรงพิมพ์แล้ว เห็นเป็นโอกาสเหมาะที่จะแนะนำและเล่าถึงเนื้อหาของหนังสือโดยสังเขป.“เสรีนิยมยืนขึ้น” เป็นหนังสือความเรียง ผสมผสานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา ข่าวสารร่วมสมัย และความเห็นของผู้เขียน เกี่ยวกับแนวคิดที่เรียกว่า “เสรีนิยม” (หรือ liberalism ในภาษาอังกฤษ) การเขียนหนังสือเล่มนี้มีสาเหตุเบื้องต้นจากความตระหนักถึงนิสัยใจคอของผมเองว่าน่าจะจัดเป็นคนประเภทเสรีนิยม และเท่าที่เห็นโดยทั่วไปแนวคิดเสรีนิยมก็เป็นพื้นฐานในการพัฒนาหลายประเทศในโลก โดยเฉพาะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและมีอารยะทั้งทางการเมืองและวัฒนธรรม แต่ในสังคมไทย บ่อยครั้งคุณสมบัติความเป็นเสรีนิยมกลับถูกแปะป้ายว่าไม่เหมาะสม หรือที่แย่กว่านั้นคืออาจถูกกล่าวหาถึงขั้นว่าผู้มีจริตเสรีนิยมเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ … More